Home / Office News / Jak oszczędzają Polacy i gdzie trzymają oszczędności?
Happy senior couple with piggy bank. Isolated over white background.

Jak oszczędzają Polacy i gdzie trzymają oszczędności?

Oszczędzanie to dzisiaj jeden z kluczowych aspektów życia. Oszczędności mogą przydać się w nieprzewidzianych sytuacjach oraz w momencie przechodzenia na emeryturę. Polacy wciąż mało oszczędzają. Jak pokazują statystki tylko 10% społeczeństwa w Polsce posiada oszczędności powyżej 10 tys. zł. Z ostatnich danych NBP wynika, że polskie gospodarstwa domowe zgromadziły nieco ponad 1,6 bln zł. Stopa oszczędności wynosi 4% i znajduje się w trendzie spadkowym.

Ponad 60% oszczędności Polacy zgromadzili na depozytach bankowych. Trend wzrostowy utrzymuje się nieprzerwanie od 2008 roku. Przed 2008 r. to akcje i udziały kapitałowe były dominującym sposobem na oszczędzanie. Po kryzysie finansowym, Polacy preferują gromadzić oszczędności w banku. Przyjrzymy się, jakie produkty bankowe są najlepszą metodą na oszczędzanie oraz czy istnieją alternatywne sposoby na bezpieczne inwestowanie oszczędności.

Banki przede wszystkim mają w swojej ofercie konta osobiste. To podstawowy produkt bankowy, który posiada większość klientów banków. Rachunki te potrzebne są w życiu codziennym, aby dysponować środkami pieniężnymi. Są przydatne przy okazji dokonywania przelewów na inne konta oraz podczas płatności bezgotówkowych. Na konto osobiste otrzymujemy pensję oraz za pomocą tego konta płacimy podatki i rachunki. Środki zdeponowane na koncie osobistym w większość przypadków nie są oprocentowane, a więc nie zarabiamy na nich z odsetek. Konto osobiste może służyć do regularnego oszczędzania, jednak na rynku istnieją lepsze rozwiązania, przynoszące zyski.

Innym produktem bankowym, który mogą wybrać klienci, aby bezpiecznie oszczędzać pieniądze – jest konto oszczędnościowe. Tego typu depozyt nie posiada terminu zapadalności, co oznacza, że oszczędności deponujemy na rachunku na czas nieokreślony. Konto oszczędnościowe posiada oprocentowanie, przez co możemy liczyć na dodatkowe zyski w postaci odsetek. Kapitalizacja odsetek następuje przeważnie co miesiąc, choć zdarzają się oferty z kapitalizacją dzienną. Środkami zdeponowanymi na koncie oszczędnościowym możemy swobodnie dysponować, nie tracąc przy tym naliczonych odsetek. Mankamentem kont oszczędnościowych jest ograniczenie liczby darmowych przelewów na inne rachunki. Przeważnie klientowi przysługuje jeden darmowy przelew w ciągu miesiąca, co nieco ogranicza swobodę w dysponowaniu oszczędnościami.

Najpopularniejszym sposobem oszczędzania jest lokata terminowa. Lokaty są zakładane na określony termin zapadalności. W tej chwili największym zainteresowaniem cieszą się lokaty na okres poniżej roku. Lokata posiada oprocentowanie dzięki czemu możemy zarabiać na odsetkach. W czasie trwania umowy o lokatę, aż do upłynięcia terminu zapadalności – klient nie może wycofać środków z depozytu. Jeśli to uczyni – straci należne odsetki. Dlatego ta forma oszczędzania ma pewne minusy. Pomimo tego duża część polskiego społeczeństwa decyduje się na zakładanie lokat bankowych, ponieważ posiadają najwyższe oprocentowanie spośród bezpiecznych produktów bankowych. Poza tym, najlepsze oferty lokat bankowych to depozyty krótkoterminowe, które nie wymagają długiego zamrażania oszczędności.

Jaki sposób oszczędzania wybrać? To zależy od osobistych preferencji. Alternatywą dla bezpiecznych produktów bankowych mogą być papiery wartościowe takie jak obligacje skarbowe. Tego rodzaju inwestycja wiąże się z ograniczonym ryzykiem i pozwala zarobić. Jednak pomimo tego, zyski z inwestycji w obligacje skarbowe są niższe, niż w przypadku zdeponowania oszczędności na lokacie. Istnieje także możliwość powierzenia oszczędności funduszom inwestycyjnym. Potrzebna jest to tego podstawowa wiedza na temat rynków finansowych oraz umiejętność oceny funduszu inwestycyjnego. Większość osób decydujących się na lokaty, bo nie posiada takiej wiedzy. W ten sposób można wytłumaczyć popularność oszczędzania na depozytach bankowych.