Home / Office News / Jak najwygodniej wystawiać faktury?

Jak najwygodniej wystawiać faktury?

Od 1 stycznia 2014 roku zmieniły się zasady wystawiania faktur VAT w Polsce. Przedsiębiorcy, którzy samodzielnie zajmują się fakturowaniem, powinni zaznajomić się z nowymi zasadami i skrupulatnie je stosować. Jeśli korzystają z programów księgowych aktualizowanych zgodnie z nowelizacją prawa podatkowego, mają uproszczone zadanie, bowiem program dostosowany zostanie do nowych warunków prawnych.

 

Zmieniona ustawa o VAT

 

W ustawie o VAT od 2014 roku wprowadzono nowe artykuły – od art. 106a do 106q, które zmieniły zasady wystawiania faktur VAT, jak i terminy ich wystawiania w związku ze zrealizowanymi dostawami towarów lub wykonanymi usługami. Przedsiębiorcy muszą nadążyć ze zmianami w przepisach tej ustawy, bowiem w przeciwnym wypadku nie będą mogli właściwie wywiązywać się z obowiązków wobec fiskusa.

 

Jeśli firma korzysta z usług biura rachunkowego, nie będzie miała takich problemów, jako że to księgowi biorą na siebie odpowiedzialność za bieżące uzupełnianie i aktualizowanie wiedzy dotyczącej księgowości. W przypadku, gdy przedsiębiorca korzystając z programu do wystawiania faktur, sam realizuje zadania księgowe w swojej działalności, musi upewnić się, że program ten jest na bieżąco aktualizowany i został o czasie dostosowany do potrzeb wynikających ze zmiany przepisów ustawy o VAT. Na przykład program do wystawiania faktur Idea Bank gwarantuje pełną zgodność z istniejącymi i obowiązującymi przepisami prawa. Dlatego też korzystający z niego przedsiębiorcy mogą być pewni, że wystawiane za jego pośrednictwem faktury czy inne dokumenty księgowe są sporządzone zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy.

 

Wystawianie faktur online

 

Program do wystawiania faktur dostępny w trybie online, dostosowany do bieżących zmian w ustawie o VAT, ułatwia fakturowanie przedsiębiorcy. Może on samodzielnie wystawiać dokumenty księgowe, przydzielać rabaty, dokonywać korekt faktur lub wystawiać noty odsetkowe. Ma na bieżąco możliwość śledzenia rozliczeń finansowych swojej firmy i interweniowania, jeśli zauważy jakiekolwiek nieprawidłowości. Dodatkowo, program do wystawiania faktur online pozwala na korzystanie z jego funkcjonalności zawsze, niekoniecznie tylko wtedy, gdy przedsiębiorca znajduje się w siedzibie swojej firmy. Może równie dobrze fakturować dostawy towarów lub wykonywanie usług, siedząc na plaży w odległym kraju, o ile tylko ma komputer z dostępem do sieci internetowej.