Home / Zarządzanie / ERP wkracza do MŚP

ERP wkracza do MŚP

Już niemal połowa (48,9 proc.) średniej wielkości przedsiębiorstw korzysta z systemów ERP, wynika z raportu GUS „Społeczeństwo informacyjne w Polsce 2014”. To wzrost o prawie 11 punktów procentowych w stosunku do zeszłego roku. Wśród małych przedsiębiorstw dynamika wzrostu jest również zauważalna, lecz nie tak duża (z 10,8 proc. do 15,3 proc.).

Nadal największy odsetek korzystających z zaawansowanych systemów IT jest wśród dużych przedsiębiorstw (82,2 proc.). W 2014 roku najwyższy wskaźnik zastosowania takich rozwiązań odnotowano w sektorach: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (48,4 proc.) oraz informacja i komunikacja (45,5 proc.).

Systemy ERP wciąż utożsamiane są raczej z większymi podmiotami. Jednak i na tym rynku zachodzą zmiany. Coraz więcej przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw zgłasza się do nas w poszukiwaniu rozwiązań informatycznych optymalizujących procesy w tych organizacjach. Na pierwszym miejscu w rankingu znajdują się moduły z zakresu HR, umożliwiające sprawne i efektywne zarządzanie personelem, czasem pracy czy urlopami” – mówi Małgorzata Marchwant, Dyrektor Działu BW Quercus Sp. z o.o., firmy specjalizującej się we wdrożeniach SAP.

Niższy udział ERP wśród mniejszych przedsiębiorstw wynika z konieczności poniesienia kosztów wdrożenia systemu i nieodpowiedniej infrastruktury w firmach. Jednak przy istniejących na rynku gotowych do wdrożenia zamkniętych systemach prawdziwą przyczyną jest raczej brak świadomości i niedostatek informacji na temat korzyści płynących z zastosowania nowoczesnych, zintegrowanych systemów informatycznych. Wśród zalet zastosowania rozwiązań ERP ekspert Quercus wymienia: usprawnienie procesów w firmie, lepszy przepływ informacji, łatwiejszy dostęp do nich i sprawniejsze zarządzanie. To elementy przekładające się na korzyści ekonomiczne. Zwłaszcza, jeśli firma zdecyduje się na wdrożenie modułów analityki biznesowej.

Przedstawiciele sektora MŚP coraz śmielej spoglądają również w stronę hurtowni danych oraz systemów umożliwiających zaawansowane analizy biznesowe i tworzenie raportów (Business Intelligence). Hurtownia danych umożliwia również integrację wielu rozproszonych systemów bez względu na producenta, dając tym samym spójny obraz wyników firmy. Przypuszczam, że w najbliższym czasie to właśnie analityka, obok rozwiązań chmurowych, będzie zyskiwać na znaczeniu. – podsumowuje.

Quercus Sp. z o.o. to ekspert w zakresie wdrażania i serwisowania systemów SAP. Od początku swej działalności, tj. od 2006 roku, firma posiada status autoryzowanego Partnera SAP. Specjalizacją Quercus Sp. z o.o. są wdrożenia systemów SAP, SAP Buisness Objects, a także portali oraz rozwiązań na urządzenia mobilne. W ofercie znajdują się także usługi z zakresu doradztwa, takie jak: audyty, szkolenia, analizy przedwdrożeniowe oraz pomoc w przygotowaniu zapytań ofertowych SIWZ. Firma prowadzi projekty z zastosowaniem metodyki Prince oraz PMI, a jej portfolio obejmuje kilkadziesiąt zaawansowanych projektów, które spółka wdrażała samodzielnie, w ramach konsorcjum lub jako podwykonawca.

Więcej informacji na http://www.quercus.pl