Home / Dokumenty w firmie / ELO ECM SUITE 10 – POCZUJ CYFROWĄ PRZEWAGĘ

ELO ECM SUITE 10 – POCZUJ CYFROWĄ PRZEWAGĘ

ELO ECM Suite 10 stanowi kompletny pakiet umożliwiający nowoczesne, cyfrowe zarządzanie informacją w Państwa firmie. ELO ECM Suite 10 dostosowuje się do indywidualnych wymagań, zapewniając w ten sposób wydajne procesy i ukierunkowany przepływ informacji.

Wszystkie informacje istotne dla firmy są przechowywane w ustrukturyzowanej formie w jednym miejscu i zarządzane przez cały cykl życia w logiczny sposób i z uwzględnieniem odpowiednich przepisów prawnych. W ten sposób ELO ECM Suite 10, jako centralna platforma informacyjna, skupia całą wiedzę o przedsiębiorstwie, a także umożliwia łatwy i natychmiastowy dostęp do potrzebnych informacji. Dzięki temu można szybko reagować i udzielać informacji. Pomocne są przy tym inteligentne mechanizmy wyszukiwania. ELO ECM Suite 10 włącza istotne dla przedsiębiorstwa dokumenty i informacje również te pochodzące z aplikacji zewnętrznych – w procesy biznesowe. Stanowi to istotną korzyść, bo dzięki temu są one dostępne na właściwym etapie procesu we właściwym czasie. W ten sposób można korzystać z przyspieszonych procesów biznesowych i logistyki informacji tworzącej wartość dodaną. Prace wykonywane ręczne i archiwa papierowe zostaną zdigitalizowane. Pozwala to zaoszczędzić cenny czas i zmniejszyć koszty. Jednocześnie zwiększa się przejrzystość w firmie, ponieważ wszystkie etapy przetwarzania i zmiany są rejestrowane w sposób zapewniający identyfikowalność.

 

Interfejs użytkownika

Przegląd istotnych informacji:
Stwórz swój indywidualny interfejs, który sprawi, że praca będzieszczególnie komfortowa. Konfigurowalny interfejs umożliwia takie rozmieszczenie
często używanych funkcji i informacji, aby były one stale widoczne i bezpośrednio dostępne.
• Łatwy start dzięki czytelnemu i intuicyjnemu interfejsowi.
• Podobny do interfejsów Mocrosoft Office 2016 i Windows 10
• Liczne opcje do indywidualnego dostosowania.
• Prosta i intuicyjna nawigacja kafelkami.
• Tworzenie, dostosowywanie i udostępnianie kafelek w zbiorze kafelek.

 

ELO Dropzone

ELO DropZone umożliwia jeszcze szybszą i wygodniejszą archiwizację w Archiwum ELO. Wystarczy przeciągnać dokumenty i pliki za pomocą funkcji Drag & Drop na zdefiniowane pole do archiwizowania. Dodawanie słów kluczowych i archiwizowanie odbywa się w ELO zgodnie z predefiniowanymi regułami. 

 

Obieg Dokumentów

Przyspieszenie procesów biznesowych Obieg Dokumentów umożliwia zautomatyzowanie procesów biznesowych i zintegrowanie istotnych informacji
w odniesieniu do procesu. Dzięki temu poprawia się jakość przy jednoczesnym skróceniu czasu potrzebnego na przetwarzanie procesów, uzyskując w ten sposób większą przejrzystość, możliwość szybszego podejmowania
decyzji i zwiększenie efektywności w firmie.

• Tworzenie obiegów w zależności od zapotrzebowania i sterowanie procesami.
• Inicjowanie i przekazywanie zatwierdzeń i potwierdzeń.
• Ustawianie uprawnień i włączanie przypisanych osób.
• Możliwość wglądu w każdej chwili w aktualny stan przetwarzania.
• Dodawanie aktywności w tle i aktywności drugorzędnych.
• Elastyczne dostosowanie do nieoczekiwanych wydarzeń.

 

Rozwiązania mobilne

Praca w podróży
Aplikacje „ELO 10 for Mobile Devices” i „ELO QuickScan“ na iOS i Android umożliwiają mobilną pracę i szeroki dostęp do informacji około biznesowych. Dzięki temu można reagować na zapytania, kontynuować procesy i dyskusje bez straty czasu, także będąc w podróży.

• Mobilne zarządzanie procesami biznesowymi i udział w nich w trakcie podróży.
• Natychmiastowy start obiegów i bezzwłoczne inicjowanie procesów.
• Rejestrowanie, tworzenie i przechowywanie dokumentów za pomocą urządzenia mobilnego w Archiwum ELO.
• Dostęp do wiedzy przedsiębiorstwa z dowolnego miejsca i offline
• Kontynuowanie komunikacji opartej na dokumentach i procesach bez opóźnień.
• Łączenie funkcji z innymi aplikacjami.
• Własnoręczny podpis w formularzach.

 

Collaboration

Dzielenie się wiedzą i pracą w sieci
Projekty i zadania, które są wykonywane w zespole, wymagają wysokiego poziomu komunikacji, koordynacji i współpracy. Za pomocą odpowiednich narzędzi ELO ECM Suite 10 wspiera współpracę i komunikację w zespole, zapewniając tym samym wydajność.

• Wspólne opracowanie dokumentów i dzielenie się wiedzą.
• Łatwa i identyfikowalna wymiana informacji.
• Tworzenie komentarzy bezpośrednio do dokumentu lub udzielanie na nie odpowiedzi.
• Wskazywanie współpracowników w komentarzach i odniesienia do wpisów.
• Subskrybowanie istotnych kwestii, ich udostępnianie i filtrowanie według potrzeb.
• Przypisywanie uprawnień i blokowanie dokumentów w trakcie edycji.

 

ClickOCR

ELO ECM Suite 10 może wykonywać kilka procesów rozpoznaniaOCR. Wystarczy zaznaczyć fragment tekstu w dokumencie aby to przenieść do formularza słów kluczowych. Własciwe rozpoznanie tekstu odbywa się automatycznie w tle, dzięki czemu użytkownik może bardzo szybko przeprowadzić prace również z wielostronicowymi dokumentami.

 

Strategia – Multi-Client i Multi-Server

Zarządzanie dokumentami według potrzeb

Niezależnie od tego, czy jest to ELO Java Client, ELO Web Client, czy ELO DMS Client – strategia multi-client ELO zapewnia właściwego klienta spełniającego wszystkie wymagania. Dzięki temu można pracować niezależnie od systemu ze wszystkimi klientami. Jednolity interfejs użytkownika gwarantuje wysoki komfort użytkowania. Ponadto jest możliwość podzielenia ELO na różne fizyczne serwery. W ten sposób zwiększa się ochronę przed awariami i ułatwia konserwację.

• Praca niezależna od infrastruktury
• Używanie obiegów, feed, widoków lub struktur Archiwum dla wszystkich klientów
• ELO Java Client: niezależny od platformy klient dla Windows, Linux, Mac OS
• ELO Web Client: oparty na przeglądarce dostęp do archiwum ELO
• Podział serwera ELO (Accessmanager, Indexserver, WF-server itd.) na różnych serwerach fizycznych.

 

ELO Analytics
Analizy dużej ilości danych zaledwie w kilka sekund
Dzięki ELO Analytics jest możliwość oceny dużych ilości informacji, akt i dokumentów w bardzo krótkim czasie. Łatwy w obsłudze kokpit oferuje różne możliwości wizualizacji. Otwórz się na niewykorzystaną dotąd wiedzę i zyskaj nowy wgląd w dane Swojej firmy.

• Możliwość przeprowadzenia błyskawicznej analizy dzięki najnowocześniejszej technologii Analytics.
• Ochrona wiedzy dzięki możliwości przyznawania uprawnień
• Możliwość generowania indywidualnych widoków danych
• Możliwość przedstawienia danych za pomocą czytelnych wizualizacji
• Możliwość błyskawicznego tworzenia pulpitów.

 

Interfejs Administratora
Celem, jaki nam przyświecał przy opracowywaniu konsoli administratora, było umożliwienie zarządzania wszystkimi modułami ELO z jednego interfejsu administratora poprzez WWW. Stał się on nie tylko bardziej przejrzysty, lecz umożliwia również poprzez wyszukiwanie funkcji przeskoczenie jednym kliknięciem do wybranego modułu.

Zapraszamy na ELO ECM Kongres 2017 – 11.10.2017 w Hotelu NOVOTEL Warszawa Airport – rejestracja.