Home / Outsourcing i usługi / Dlaczego pracodawcy przekazują rekrutacje firmom doradztwa personalnego? 5 najczęstszych powodów

Dlaczego pracodawcy przekazują rekrutacje firmom doradztwa personalnego? 5 najczęstszych powodów

Pozyskanie kandydatów na konkurencyjnym rynku staje się coraz większym wyzwaniem. Sprostanie temu zadaniu wymaga poświęcenia czasu i zasobów, na co firmy nie zawsze mogą sobie pozwolić. Przedstawiamy najczęstsze przyczyny, które skłaniają pracodawców do przekazywania realizacji rekrutacji wyspecjalizowanym podmiotom.

Ludzie mają istotny wpływ na rozwój i budowanie przewagi konkurencyjnej firmy, dlatego tak ważne jest identyfikowanie i pozyskiwanie talentów dla organizacji. Tymczasem zdobycie zaangażowanego i dopasowanego do organizacji pracownika jest wyzwaniem, wymagającym zaangażowania i sporych zasobów. Eksperci LeasingTeam Group przybliżają 5 najczęstszych powodów, dla których pracodawcy przekazują realizację tego zadania firmom specjalizującym się w rekrutacjach.

1. Zbyt duże obciążenie wewnętrznego HR

Jeszcze do niedawna przedsiębiorstwa nie dostrzegały strategicznej roli HR w organizacji, przypisując jej przede wszystkim rekrutowanie pracowników. Obecnie znaczenie funkcji personalnej rośnie, a działy HR stają się jednymi z kluczowych w strukturach organizacji, realizując tak ważne zadania jak: tworzenie i optymalizacja polityki personalnej, budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy, motywowanie pracowników czy planowanie ich rozwoju i szkoleń. Jednak pogodzenie realizacji strategicznych zadań z szybkim reagowaniem na potrzeby rekrutacyjne staje się dużym wyzwaniem. Natłok obowiązków bardzo utrudnia sprawne i efektywne odpowiadanie na bieżące potrzeby biznesu. Dzięki przekazaniu rekrutacji firmie doradztwa personalnego, wewnętrzne działy HR w dużych organizacjach mogą skoncentrować się na zadaniach kluczowych z punktu widzenia firmy. Z kolei w przypadku małych i średniej wielkości przedsiębiorstw, w których rekrutacje często są realizowane bezpośrednio przez przyszłego przełożonego (menedżera, czy dyrektora), powierzenie procesu rekrutacji zewnętrznemu partnerowi, pozwala ograniczyć czas zaangażowania kluczowej osoby nawet o 90%, umożliwiając jej realizację zadań bezpośrednio przekładających się na generowanie zysku dla organizacji.

2. Brak dostępu do zaawansowanych narzędzi i metod rekrutacyjnych

Im wyższe lub bardziej wyspecjalizowane stanowisko do obsadzenia, tym większe prawdopodobieństwo, że firma będzie musiała prowadzić poszukiwania wśród kandydatów pasywnych. W tym wypadku publikacja ogłoszeń w prasie czy na portalach internetowych nie przyniesienie pożądanego rezultatu. Dotarcie do kandydatów pasywnych wymaga stosowania szerokiego spektrum metod i narzędzi, a także umiejętności budowania u kandydatów motywacji do zmiany pracy. Firmy specjalizujące się w rekrutacjach dysponują własnymi bazami kandydatów, a dzięki systemom informatycznym wspierającym rekrutacje, są w stanie sprawnie przeszukiwać i selekcjonować ogromne ilości danych. Korzystanie z nowoczesnych narzędzi rekrutacyjnych, takich jak portale społecznościowe, aplikacje mobilne, oraz współpraca z różnymi organizacjami branżowymi i uczestnictwo w targach, konferencjach i spotkaniach biznesowych, daje znacznie większe możliwości penetracji rynku kandydatów. Realizując procesy rekrutacyjne na stanowiska specjalistyczne lub menedżerskie, firmy doradztwa personalnego korzystają z metody direct search i własnej sieci kontaktów, co umożliwia znalezienie osób nawet o niszowych umiejętnościach. „Firma szukająca pracownika o wąskiej specjalizacji, czy szczególnych umiejętnościach, powinna liczyć się z tym, że najlepsi kandydaci najprawdopodobniej są już zatrudnieni, często u konkurencji, a dotarcie do nich wymaga od rekruterów wiedzy, doświadczenia i wysokiego poziomu zaangażowania. Blisko 90% kandydatów, rekomendowanych naszym klientom, pozyskujemy przy użyciu metod direct / executive search. To bardzo czasochłonne, ale i bardzo skuteczne działania, które są w stanie skrócić proces rekrutacji nawet o połowę. Niestety, firmy realizujące rekrutacje we własnym zakresie, najczęściej z powodu braku zasobów, rzadko z nich korzystają” – podsumowuje Tomasz Polikowski, Dyrektor ds. Kluczowych Klientów w LeasingTeam Group.

3. Wysokie nakłady finansowe na realizację rekrutacji

Obliczając koszt przeprowadzenia procesu rekrutacji własnymi siłami należy wziąć pod uwagę nie tylko koszt publikacji ofert w portalach ogłoszeniowych i branżowych, koszt takich narzędzi rekrutacyjnych, jak: testy kompetencyjne, psychologiczne, czy assessment center, ale także koszt czasu pracy osób oddelegowanych do realizacji projektu (często kadry menedżerskiej). Firmy specjalizujące się w rekrutacjach, realizują setki takich projektów, mają wynegocjowane korzystniejsze warunki publikacji ogłoszeń, własne bazy kandydatów i biznesową sieć kontaktów, co umożliwia skuteczne docieranie zarówno do kandydatów aktywnych, jak i pasywnych. Dzięki wyspecjalizowanej kadrze, dostępowi do rozwiązań technologicznych i odpowiednich narzędzi, firmy rekrutacyjne są w stanie szybko i efektywnie zrealizować proces. Decydując się na współpracę z zewnętrznym podmiotem, firma przenosi na niego odpowiedzialność za przeprowadzenie procesu. To oznacza, że rozliczane są efekty działań – firma płaci firmie rekrutacyjnej tzw. success fee dopiero w momencie podjęcia decyzji o zatrudnieniu zarekomendowanego kandydata. „Firmy, które decydują się na przekazanie rekrutacji na zewnątrz, obniżają koszty między innymi dzięki zmniejszeniu zaangażowania swoich pracowników w realizację procesu. Zmniejszenie liczby rozmów rekrutacyjnych z udziałem menedżerów i skrócenie czasu realizacji procesu długoterminowo przynoszą firmie realne oszczędności” – komentuje Tomasz Polikowski z LeasingTeam Group.

4. Ryzyko dodatkowych kosztów związanych z powtórną rekrutacją

Prowadząc rekrutacje we własnym zakresie, firmy biorą na siebie ryzyko niewłaściwego doboru kandydata, co wiąże się z koniecznością powtórzenia całego procesu i podwójnym, często niemałym wydatkiem. W przypadku współpracy z firmą doradztwa personalnego ryzyko poniesienia dodatkowych kosztów zostaje wyeliminowane, dzięki tzw. okresowi gwarancji, którego długość zależy od poziomu i specyfiki danego stanowiska. Jeśli w określonym czasie wybrany kandydat nie sprawdzi się lub zrezygnuje z pracy z przyczyn niezależnych od pracodawcy, firma rekrutacyjna w ramach tego samego zlecenia ponownie realizuje proces.

5. Potrzeba wsparcia ekspertów

Realizacja procesu rekrutacji z firmą zewnętrzną stwarza możliwość uzyskania specjalistycznej wiedzy o rynku pracy. Najlepsze firmy doradztwa personalnego trzymają rękę na pulsie i są na bieżąco ze zmianami dotyczącymi obszaru ich specjalizacji. Wiedzą, jaka jest dostępność talentów w poszczególnych branżach i regionach, gdzie szukać kandydatów, jakie są ich oczekiwania finansowe oraz te dotyczące rozwoju zawodowego. Mają też świadomość wyzwań, z jakimi trzeba się liczyć, szukając osób na stanowiska wymagające niszowych umiejętności, co pozwala im na opracowanie odpowiedniej strategii rekrutacji. To umożliwia efektywną realizację nawet bardzo wymagających procesów rekrutacyjnych. „Bardzo istotnym elementem współpracy z profesjonalną firmą doradztwa personalnego jest merytoryczne wsparcie jej ekspertów na każdym etapie rekrutacji. Dotyczy to zarówno analizy lokalnego rynku pracy, pomocy w przygotowaniu oferty pracy, tworzenia lub modyfikowania profilu kandydata, jak i wsparcia w wyborze najlepszego kandydata” – komentuje Tomasz Polikowski z LeasingTeam Group. Firmom zależy na pozyskiwaniu najlepszych pracowników, którzy będą wspierać rozwój i realizować cele organizacji. Tymczasem realia pokazują, że to trudne i czasochłonne zadanie, które wymaga dużego zaangażowania, dostępu do zaawansowanych metod i narzędzi rekrutacyjnych, nakładów finansowych oraz wiedzy i doświadczenia. Przekazanie procesu rekrutacji firmie doradztwa personalnego to sposób na odciążenie swojego zespołu, optymalizację procesu oraz zwiększenie szans na pozyskanie pożądanych kandydatów.

Grupa kapitałowa LeasingTeam to największa w kraju grupa spółek doradztwa personalnego wyłącznie z polskim kapitałem, która od ponad dekady wspiera swoimi innowacyjnymi rozwiązaniami firmy i kandydatów. LeasingTeam realizuje strategiczne projekty z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi dla polskich i globalnych koncernów, średniej wielkości przedsiębiorstw i organizacji publicznych. Firma specjalizuje się w rekrutacjach stałych, pracy tymczasowej, zatrudnieniu zewnętrznym, outsourcingu procesów i funkcji oraz optymalizacji zarządzania zasobami ludzkimi. LeasingTeam świadczy usługi na terenie całego kraju za pośrednictwem sieci oddziałów i przedstawicielstw. Miesięcznie oddelegowuje do pracy ponad 8 tysięcy pracowników. Więcej informacji na stronie: www.leasingteam.pl