Home / Office News / Czy Polacy łączą relacje zawodowe z prywatnymi?

Czy Polacy łączą relacje zawodowe z prywatnymi?

Relacje ze współpracownikami w miejscu pracy są ważne dla 97 proc. polskich pracowników. Natomiast 94 proc. badanych przyznało, że zależy im również na dobrych stosunkach z managerem lub przełożonym. Jednocześnie, tylko 36 proc. respondentów przyjaźni się z kolegą lub koleżanką z pracy i jeszcze mniej, bo zaledwie 13 proc. określiłoby swą relację z przełożonym jako przyjacielską – wynika z badania „Życie w Pracy” przeprowadzonego przez firmę rekrutacyjną Michael Page.

 

Pracownicy po godzinach

36 proc. respondentów ma co najmniej jednego kolegę lub koleżankę w pracy, którego traktuje, jak przyjaciela. Natomiast 6 na 10 badanych pracowników z Polski deklaruje, że utrzymuje ze współpracownikami prywatną relacje, z czego bardziej otwarte na to są osoby w młodszym wieku. Takiej odpowiedzi udzieliło 65,6 proc. respondentów między 25 a 34 r.ż. w porównaniu do 62 proc. ankietowanych między 35 a 44 r.ż. i 51 proc. badanych miedzy 45 i 59 r.ż.

W badaniu zapytano również polskich pracowników o to, w jaki sposób podtrzymują kontakty ze swoimi kolegami i koleżankami z pracy. Okazuje się, że 47 proc. sms-uje i dzwoni do siebie również w osobistych sprawach, a 41,5 proc. spotyka się także poza biurem. Co piąty badany (22 proc.) spędza natomiast wspólnie ze znajomymi z pracy czas w weekend, a 12,4 proc. jeździ razem na wakacje i urlopy. Ponadto, jak wynika z badania Michael Page, aż 70 proc. respondentów przyznało, że ich bliscy i przyjaciele poznali również ich współpracowników.

 

Z szefem na dystans

Nieco z większym dystansem podchodzimy natomiast do „przyjacielskich” relacji z szefem. Taką wieź deklaruje tylko 13 proc. ankietowanych. Niemal co trzeci badany (32 proc.) wskazał, że utrzymuje z przełożonym koleżeńskie relacje. Z kolei tylko 19 proc. sms-uje i dzwoni do niego w osobistych sprawach, a 16 proc. spotyka się z nim także poza biurem. Jeszcze mniej, bo niecałe 6 proc. potwierdziło, że spędza z szefem wspólnie czas w weekendy, a 2,7 proc. jeździ razem na wakacje i urlopy. Ponadto, 44 proc. respondentów przyznało, że ich bliscy i znajomi mieli okazję poznać ich przełożonego lub managera.

Jak wynika z badania Michael Page, relacje w pracy oddziałują na produktywność pracowników. Wg ankietowanych, na poprawę wydajności mogą wpłynąć zarówno dobre stosunki ze współpracownikami (72 proc.) oraz z managerem (59,8 proc.). Jeszcze więcej, bo 97 proc. polskich pracowników przyznało, że kontakty z kolegami i koleżankami są dla nich ważne, a 94 proc. respondentów zależy również na porozumieniu z przełożonym i szefem.

***