Home / Zarządzanie / Co firmy muszą zrobić, żeby zatrzymać pracowników
Note on a keyboard. Great resignation concept

Co firmy muszą zrobić, żeby zatrzymać pracowników

Młode pokolenie z nowym podejściem do pracy, masowa rezygnacja z pracy specjalistów, fala wypalenia zawodowego pracowników.

Jeśli pracodawca będzie chciał zatrzymać pracowników,  już teraz  powinien zacząć planować zmiany w zarządzaniu firmą. W nowoczesnym zarządzaniu mówi się dziś o pojęciu Management 3.0.

komentuje Natalia Gozdowskaekspertka ds. rozwoju kompetencji menedżerskich z Altkom Akademii.
  • Aż 80 proc. wykwalifikowanych pracowników myśli o zmianie pracy – wynika z raportu Deloitte „Od fali odejść do fali zmian”
  • 65 proc. aktywnych zawodowo Polaków skarży się na symptomy wypalenia zawodowego, wynika z badania UceResearch i Syno Poland dla platformy ePsycholodzy.pl
  • Podnoszenie wynagrodzeń nie wystarczy, aby zatrzymać pracowników
  • W zatrzymaniu pracowników pomagają zasady nowoczesnego zarządzania, tzw. Management 3.0
  • Najważniejsze kompetencje współczesnego managera to Agile (zwinność) oraz empatia

Coraz więcej aktywnych zawodowo Polaków skarży się na wypalenie zawodowe.  Równocześnie na rynek pracy  wkraczają właśnie przedstawiciele pokolenia Z, którzy mają zdecydowanie większą świadomość tego, jak pracują ich rówieśnicy w Europie i nie zamierzają  powtarzać zachowań swoich rodziców – praca ma być dla nich, a nie oni dla pracy. Jeśli już teraz firmy nie wprowadzą zmian w zarządzaniu zespołem, mogą mieć duży problem z zatrzymaniem obecnych i byciem atrakcyjnym pracodawcą dla nowych pracowników. Można to osiągnąć m.in. dzięki nowoczesnemu, świadomemu zarządzaniu zespołem.

Podnoszenie wynagrodzeń nie wystarczy

W obecnych czasach  wyższa pensja to zaledwie półśrodek. Dla młodych pracowników i pokolenia Z, które jest coraz bardziej aktywne na rynku pracy, praca przede wszystkim musi mieć sens i dostarczać im satysfakcję. Istotny jest dla nich rozwój zawodowy, elastyczny czas pracy, ubezpieczenie zdrowotne oraz docenianie, które również  jest ważną umiejętnością lidera zespołu przy przekazywaniu feedbacku. Z badania “Indeks Doceniania” wynika, że aż 91% uczestników chciałoby otrzymywać więcej informacji zwrotnych na temat tego, jak jest postrzegany ich wkład w osiągnięty rezultat. Warto przekazywać takie informacje, tak aby każdy pracownik wiedział, co zrobił dobrze, a gdzie powinien był się bardziej przyłożyć, ponieważ przyniesie to dobre efekty dla całego zespołu.

Jeśli pracodawca będzie chciał zbudować trwały zespół i nie stracić pracowników, to już dziś powinien zacząć planować zmiany w zarządzaniu firmą. W nowoczesnym zarządzaniu mówi się dziś o pojęciu Management 3.0. Chodzi w nim o usprawnianie procesów i sposobu pracy – razem z pracownikami.

mówi Natalia Gozdowska, ekspertka ds. rozwoju kompetencji menedżerskich w Altkom Akademii.

Menadżerowie muszą nauczyć się nowoczesnego zarządzania

Nowy sposób zarządzania zespołem to przede wszystkim zrozumienie nowego pokolenia wchodzącego na rynek, co przełoży się również na obecnych pracowników. Jedną z najważniejszych kompetencji nowoczesnego menadżera jest empatia, która wpisuje się w Management 3.0.

Przełożony nie ma delegować, kontrolować i rozliczać. Jest mentorem, ale takim, który sam również uczy się od pracowników .

– komentuje Natalia Gozdowska

Według raportu OLX Praca „Prognozy przyszłości. Know-how 2021” empatia wskazywana jest jako kompetencja przyszłości, m.in. dlatego, że jako jedna z nielicznych nie może być zastąpiona przez sztuczną inteligencję. Z kolei “Businessolver, State of Workplace Empathy, Executive Summary 2017-2021” pokazuje, że zdaniem 82 proc. CEO empatia w organizacji prowadzi do lepszych wyników biznesowych, a ponad 90 proc. pracowników, CEO oraz specjalistów HR uważa, że w organizacji ważne jest okazywanie empatii. Empatyczny lider jest w stanie motywować i inspirować resztę swojej grupy w pracy.

Takie podejście przyciągnie nowych pracowników do firmy, ale również pomoże zapobiec wypaleniu zawodowego obecnych. W modelu Management 3.0 liczy się docenianie podwładnych oraz zarządzanie poprzez ich mocne strony. W tym przypadku przydaje się zdolność menedżera do  zwinności  (Agile) w rozpoznaniu, w czym dany pracownik jest dobry. To właśnie mocne strony powinien pomóc mu rozwijać.

Work-life balance

Według raportu „Aktualny model pracy w firmach a system pracy work-life fit”, przygotowanego przez SW Research na zlecenie platformy rekrutacyjnej Talent Place, jedynie 10 proc. firm daje swoim pracownikom wybór, czy chcą pracować stacjonarnie, hybrydowo czy zdalnie. Dzisiejsi pracownicy cenią sobie zdrowie psychiczne i balans między pracą a domem. Pandemia bardzo mocno uderzyła w poczucie bezpieczeństwa i kondycję mentalną ludzi. Dlatego stworzenie atrakcyjnych warunków pracy i wprowadzanie praktyk work-life balance to wyzwanie dla każdego pracodawcy. Do praktyk koncepcji work-life balance zaliczyć można:

  • elastyczne godziny pracy, 
  • możliwość pracy zdalnej,
  • korzystanie z urlopów wypoczynkowych
  • udogodnienia dla rodziców

Wprowadzenie praktyk work-life balance jest korzystne dla firm, ponieważ zmniejsza rotację oraz zwiększa efektywność pracowników. Ten trend widoczny już jest w korporacjach, które zmieniają model zarządzania.

Jeśli chce się kreować pozytywny wizerunek firmy, na pewno trzeba skorzystać z nowoczesnych rozwiązań menedżerskich. Im szybciej firmy zaczną wdrażać metody Management 3.0, tym większą będą miały szansę na zatrzymanie pracowników .

– mówi Natalia Gozdowska.