Home / Technologie IT / Do chmury ze sprawdzonym partnerem.

Do chmury ze sprawdzonym partnerem.

Świat biznesu stawia na digitalizację posiadanych treści. Czy słusznie?

Tak. Ale pod warunkiem, że przestawienie działania organizacji do chmurowego repozytorium odbędzie się pod opieką i we współpracy ze sprawdzonym partnerem.

Analitycy badający działalność organizacji – polskich i międzynarodowych – wskazują na kluczowe elementy, które wpływają na rozwój firmy. To głównie optymalizacja i automatyzacja procesów biznesowych, usprawnienie przepływu informacji i digitalizacja. Dlaczego? Chodzi o likwidację biurokracji, ustalenie uniwersalnych reguł i szczegółowych procedur, które nie hamują jednocześnie pracy czy przesyłanie jasnych komunikatów.
Okazuje się, że dużą rolę odgrywa w tym przypadku odpowiednie zorganizowanie środowiska druku i skanowania dokumentów.

Nie bój się chmury
Rozwiązania operujące w ramach chmury obliczeniowej stają się standardem. Technologie cloud są coraz częściej wykorzystywane w wielu obszarach
życia, a szczególną popularność zyskują wśród klientów biznesowych. Dotychczas wątpliwości, które budziło wdrożenie rozwiązań w chmurze, dotyczyły bezpieczeństwa przechowywanych w niej danych. Według danych Instytutu CIMA, aż 66% przedsiębiorstw przyznaje, że dostęp do zasobów firmy powoduje niepokój związany z wyciekami lub kradzieżą wrażliwych informacji. Doświadczenie mówi, że systemy zabezpieczające zasoby przechowywane w chmurowym repozytorium są skonstruowane w sposób zadowalający nawet tak wymagających klientów, jakimi są korporacje.

Powoduje to, że coraz chętniej korzystamy ze skanowania dokumentów do zasobów chmurowych. Jednak to, w jaki sposób dana organizacja zrealizuje
swoje działania w oparciu o rozwiązania cyfrowe, zależy od dostawcy usług.

Priorytetowym kryterium powinno być doświadczenie, z którego skorzystał szereg firm i instytucji na świecie. Element, na który warto także zwrócić uwagę, to nagrody przyznawane przez branżowe gremia.

Xerox ConnectKey
Oprogramowanie Connect- Key firmy Xerox, stawia na: wygodę, bezpieczeństwo i kontrolę kosztów.

To czynniki, które składają się w efekcie na wydajność użytkowania. Rozwiązanie i jego poprzednie wersje zostały dotychczas nagrodzone przez analityków z Frost & Sullivan i Buyers Lab w kategoriach związanych z unikalnością technologiczną, innowacyjnością czy wartością oferowaną klientowi. Użytkownicy ConnectKey mogą oczekiwać od najnowszego rozwiązania Xerox pełnego wsparcia w zakresie drukowania, skanowania
czy dystrybucji dokumentów, a także skonsolidowania funkcji oprogramowania, usług i urządzenia. Dodatkową zaletą oprogramowania jest integracja
ze środowiskiem urządzeń mobilnych. W efekcie użytkownik, korzystając z bezpłatnej aplikacji dostępnej w systemie Android, uzyskuje wysokiej jakości wydruki z możliwością zszywania, sortowania i druku poufnego. W skanowaniu dokumentów i udostępnianiu ich za pomocą urządzeń  mobilnych pomoże z kolei narzędzie Mobile Link.

Ważnym elementem środowiska ConnectKey jest również inteligentna oszczędność: stworzenie kompleksowego systemu, dzięki któremu użytkownik
będzie wykonywał swoje zadania sprawniej i z mniejszą liczbą kosztownych błędów. Urządzenia z technologią ConnectKey mają możliwość zliczania
wydruków, kopii i faksów wykonanych przez każdego użytkownika lub grupę. W nowej ofercie użytkownik znajdzie technologię webletów – odpowiedników aplikacji na smartfony, dopasowujących urządzenia do potrzeb obsługującej je osoby, zwiększoną funkcjonalność klonowania, szybsze
skanowanie do maila czy technologię SMART Kits – przewidywanie wymiany materiałów eksploatacyjnych na podstawie ich realnego zużycia. ConnectKey to także większy poziom bezpieczeństwa, wsparty przez rozwiązania McAfee i Cisco.

Pierwszy software chroni urządzenia wielofunkcyjne przed nieznanymi zagrożeniami i informuje administratora sieci o próbie ataku. System jest również w pełni zintegrowany z Cisco TrustSec ISE (Identity Service Engine).

O Xerox
Xerox (NYSE: XRX) to lider w dostarczaniu rozwiązań technologicznych, któregowartość szacuje się na 11 miliardów USD. Dzięki innowacyjnym produktom firma zmienia sposób, w jaki komunikuje się i pracuje świat. Wiedza ekspertów Xerox pomaga zwiększać produktywność, maksymalizować zyski i podnosić poziom satysfakcji z wykonywania codziennych obowiązków służbowych. Xerox świadczy usługi na rzecz firm z sektora MŚP, dużych rozmiarów organizacji, rządów, a także przedsiębiorstw z branży poligraficznej i ich partnerów. Rozumiemy, że różne organizacje priorytetyzują inne procesy biznesowe lub biurowe. W naszych działaniach skupiamy się zarówno na usługach związanych z papierem, jak i technologiami cyfrowymi. Bierzemy pod uwagę, że nasze rozwiązania musza odpowiadać osobom pracującym w biurze i poza nim. Indywidualnie
i zespołowo. Każdego dnia na całym świecie, w ponad 160 krajach, nasza technologia, oprogramowanie i pracownicy odpowiadają na to zapotrzebowanie. Automatyzujemy, personalizujemy, łączymy, analizujemy i zabezpieczamy informacje, żeby nasi klienci mogli rozwijać się jeszcze szybciej. Więcej informacji znajduje się na stronie www.xerox.com.