Home / Dokumenty w firmie / Badanie Brother: druk w polskich małych i średnich firmach nadal istotny

Badanie Brother: druk w polskich małych i średnich firmach nadal istotny

Wyniki badania Brother Polska, przeprowadzonego wśród przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw z Polski pokazują, że firmy nadal traktują druk jako istotny element swojej działalności. Drukują dużo, jednak większość z nich nie wdraża rozwiązań, pozwalających im na optymalizację kosztów, procesów i bezpieczeństwa druku.

 

  • Dla prawie 80 proc. polskich małych i średnich firm kwestia druku jest istotna
  • Firmy preferują urządzenia laserowe i druk monochromatyczny
  • MŚP chcą drukować taniej, ale rzadko stosują narzędzia do zarządzania drukiem
  • Średni okres eksploatacji sprzętu drukującego w połowie firm to 5 lat

 

Dla 80 proc. polskich przedsiębiorstw kwestia druku jest nadal kluczowa lub bardzo ważna. Tradycyjny obieg dokumentów w wersji papierowej jest ciągle istotny dla sprawnego działania wielu organizacji w Polsce. Wynika to po części z regulacji prawnych, dotyczących przechowywania dokumentów w wersji papierowej, takich jak umowy czy dokumenty księgowe.

Drugim istotnym czynnikiem jest przyzwyczajenie pracowników do korzystania z dokumentów w wersji tradycyjnej.

 

„Wyniki naszego badania pokazują, że pogłoski o śmierci druku okazują się przesadzone. Widzimy, że polskie małe i średnie firmy nadal dużo drukują i szacujemy, że w ciągu najbliższych lat to się nie zmieni. Ciekawe jest to, jak ankietowani podchodzą do kwestii oszczędności. Z jednej strony zwracają uwagę na cenę materiałów eksploatacyjnych, z drugiej rzadko stosują rozwiązania techniczne do optymalizacji kosztów druku. Wytłumaczeniem może być tutaj kwestia niedostatecznej świadomości firm. Dlatego tak ważna jest edukacja rynku – w tym małych i średnich przedsiębiorstw – w zakresie korzyści oferowanych przez systemy do zarządzania drukiem. Rozwiązania tego typu stanowią bezpośrednią odpowiedź na bolączki polskich firm związane z produkcją dokumentów, takie jak zakup materiałów eksploatacyjnych, przejrzystość kosztów druku i serwis urządzeń”– powiedział Piotr Baca, Country Manager w Brother Polska.

 

Dla prawie 96 proc. ankietowanych najważniejszą funkcją wykorzystywanych urządzeń drukujących jest właśnie drukowanie. Badani często korzystają też z funkcji kopiowania (70 proc.). Skanowanie tradycyjne jest nieco mniej popularne, ale nadal stosowane przez większość respondentów (59 proc.). Z drugiej strony skanowanie dokumentów z przesyłaniem skanów na serwer email nie jest rozpowszechnione, tylko 26 proc. uczestników badania deklarowało, że korzysta z tego rozwiązania. Najmniej popularne okazało się faksowanie dokumentów, ponieważ tylko 9 proc. firm odpowiedziało, że nadal korzysta z tej funkcji. Jak dodaje Brother, są to głownie przedsiębiorstwa z sektora publicznego i logistyki. Co ciekawe, pomimo rzadkiego wykorzystywania modułu faksu w urządzeniach drukujących, firmy podejmując decyzje zakupowe często wybierają modele wyposażone w faks.

90 proc. polskich MŚP drukuje w technologii laserowej, ponieważ jest ona wydajniejsza, szybsza i tańsza niż atrament. Modele atramentowe, choć wykorzystywane przez 39 proc. firm, stosowane są na mniejszą skalę i postrzegane jako urządzenia odpowiednie bardziej dla użytkowników indywidualnych i biur domowych.

Ankietowane firmy w przeważającej większości (87 proc.) drukują w czerni i bieli. Większość dokumentów produkowanych w polskich przedsiębiorstwach to teksty, dokumenty księgowe, zamówienia i umowy, do których wydruku wystarczają modele monochromatyczne. Druk kolorowy jest rzadko wykorzystywany, jego stosowanie deklaruje 10 proc. badanych. W kolorze najczęściej drukują działy marketingu i sprzedaży. Pomimo sporadycznego wykorzystywania druku kolorowego, na etapie decyzji zakupowych firmy zwracają uwagę na to, czy urządzenia drukujące oferują druk w kolorze.

 

Przy zakupie urządzeń drukujących polskie małe i średnie przedsiębiorstwa zwracają największa uwagę na koszt materiałów eksploatacyjnych (64 proc. wskazań). Mniejsza waga przywiązywana jest do niskiej awaryjności (40 proc.), szybkości drukowania (38 proc.) i co może być zaskoczeniem, ceny urządzenia (36 proc.). Warty podkreślenia jest fakt, że najmniej istotne dla ankietowanych okazało się być bezpieczeństwo danych, które uzyskało zaledwie 7 proc. wskazań wśród kryteriów zakupowych.

41 proc. ankietowanych firm deklaruje, że średni okres eksploatacji, po którym wymieniają urządzenia drukujące, wynosi 5 lat. Ponad jedna piąta firm kupuje nowe urządzenia co 3 lata. Wymianę sprzętu częściej niż raz w roku deklaruje jedynie 3 proc. firm.

Przeważająca większość przedsiębiorstw (73 proc.) użytkujących urządzenia biurowe dokonuje ich wymiany dopiero wtedy, kiedy ulegną zużyciu, awarii lub kiedy jakość ich pracy jest niezadowalająca.

Niemal połowa (45 proc.) firm zapytanych o najczęstsze problemy napotykane w trakcie eksploatacji sprzętu drukującego deklaruje, że nie napotyka na trudności w tym zakresie. Dla 21 proc. badanych problematyczny jest zakup materiałów eksploatacyjnych, a dla 17 – konieczność częstego serwisowania sprzętu.

Mimo, że połowa ankietowanych nie jest zainteresowana outsourcingiem druku, to 40 proc. jest zdania, że usługi tego typu są ważne lub kluczowe dla przedsiębiorstw.

Zdecydowana większość (łącznie 96 proc.) w ogóle lub rzadko drukuje z urządzeń mobilnych, takich jak smartfony i tablety. Firmy postrzegają technologie druku mobilnego w charakterze gadżetu konsumenckiego, niedostosowanego w środowisku biurowym.

Informacje o badaniu 

Celem badania „Użytkowanie urządzeń drukujących w przedsiębiorstwach” było zweryfikowanie informacji o tym, jak drukują polskie małe i średnie firmy, na co zwracają uwagę podczas zakupu i eksploatacji urządzeń oraz na jakie trudności natrafiają podczas ich użytkowania. Badanie zostało przeprowadzone metodą CATI na zlecenie Brother Polska w maju 2017 roku. Zrealizowała je agencja badawcza ARC Rynek i Opinia. Grupę badawczą stanowiło 307 przedstawicieli polskich firm z sektora MŚP. Przebadano osoby odpowiedzialne za utrzymanie biura oraz przedstawicieli pionów informatycznych firm.

###

 

Informacje o firmie Brother

Firma Brother należy do grupy wiodących na świecie producentów wyspecjalizowanych
w dziedzinie urządzeń drukujących i technologii komunikacyjnych, posiadająca od dłuższego czasu pozycję światowego lidera w segmencie monochromatycznych wielofunkcyjnych urządzeń laserowych. Swoją działalność rozpoczęła w 1908 r. w Japonii, a w 2008 r. obchodziła 50-lecie działalności w Europie. Brother zatrudnia na całym świecie 25 000 pracowników. Firma Brother zbudowała swój sukces w Europie w oparciu o wysoką jakość, wyjątkowo korzystny wskaźnik cena/wartość, marketing, lokalną sieć dystrybucji i serwisu, wysoki poziom zaangażowania na rzecz ochrony środowiska oraz dostępność dla klienta. Brother oferuje zastrzeżone technologie, opracowywane, wytwarzane i dystrybuowane w stu procentach we własnym zakresie. Firma Brother posiada certyfikat ISO140001 i otrzymała prestiżowe międzynarodowe certyfikaty „Energy Star”, „der Blaue Engel” i „Eco Mark”. Brother Polska jest częścią Brother International Ltd.

Więcej informacji o firmie znajduje się na stronie www.brother.com.