Modern Office Manager 11 - 2013 - page 1

ZARZĄDZANIE
INSPIRACJE
TRENDY
WIEDZA
PROFESJONALIZM
LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2013
I
Nr 11-12 (90-91)
I
Cena 18,50 zł (w tym 8%
Moda na outsourcing
Co nas czeka w branży IT
Drukuj, zarządzaj drukiem - sprawnie i efektywnie
Dodatek:
DOKUMENTY
W FIRMIE
ISSN 1895-9261
Office
Manager
modern
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...98
Powered by FlippingBook