Modern Office Manager 01-02 / 2014 - page 1

ZARZĄDZANIE • INSPIRACJE • TRENDY • WIEDZA • PROFESJONALIZM
STYCZEŃ-LUTY 2014
I
Nr 01-02 (92-93)
I
Cena 18,50 zł (w tym 8% VAT)
ISSN 1895-9261
Of ce
Manager
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...108
Powered by FlippingBook